Kontakti

Tālr. + 371 2 664 6935

e-pasts: info@slowfood.lv

 

Rekvizīti:

Biedrība Slow Food Rīga
Reģ. Nr. 40008093263
Elizabetes iela19, Rīga
Latvija, LV 1010

Banka : Swedbank
Konta Nr.: LV84HABA0551010569080
Kods: HABA LV22